• Дата: 22 сентября 2017 года
  • III квартал 2017 года
  • Закончен прием Планов проверок на IV квартал 2017 года

Департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики

Проверочный лист по проверке субъектов предпринимательства независимо от форм собственности на объектах питьевого водоснабжения Проверочный лист по проверке субъектов предпринимательства независимо от форм собственности на объектах здравоохоанения Ичүүчү сууну камсыз кылган объектердин менчик формасына көз карандысыз ишкердүүлүк субъекттери боюнча текшерүү барагы Ун тартуучу, чай, тамеки, крахмал-патока өндүрүүчү ишканалар үчүн текшерүү барагы Этил спиртин, алкоголдук, спирт камтылган жана алкоголсуз ичимдиктерди, бөтөлкөгө куюлган минералдык жана ашкана сууларын өндүргөн ишкерлер субъектери үчүн текшерүү барагы Чач тарачтар, косметикалык кабинеттер, сулуулук салондору жана борборлору үчүн текшерүү барагы Соода ишканалары, азык-түлүк базарлары, азык-түлүк кампалары, майда соода түйүндөрү үчүн текшерүү барагы Нан- бышыруучу, кремдүү кондитердик, канттан жасалган кондитердик, ун, макарон азыктарын өндүрүүчү ишканалар үчүн текшерүү барагы Балдар жана өспүрүмдөр мекмелери үчүн текшерүү барагы Жашылча-жемиш консерваларды өндүрүүчү ишканалар үчүчн текшерүү барагы Спорт залдары жана сүзүү бассейндери үчүн текшерүү барагы Саламаттык сактоо объектилериндеги менчик формасына көз карандысыз ишкердүүлүк объектилери үчүн текшерүү барагы Коомдук тамак-аш, тез тамактануу ишканалары үчүн текшерүү барагы Эт жана балык иштетүүчү, өндүрүүчү ишканалар үчүчн текшерүү барагы Балдар жана өспүрүмдөр мекемелериндеги азыктануу объектилери үчүн текшерүү барагы Мончо жана сауна боюнча текшерүү барагы Сүттү кайра иштетүү, наристе тамак-ашын өндүрүүчү ишканалар үчүн текшерүү барагы Ден соолукту чыңдоо мекемелери үчүн текшерүү барагы Өнөр жай ишканалары үчүн текшерүү барагы Мейманканалар жана жатаканалар үчүн текшерүү барагы